Cwcis

Ffeiliau bach sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y gwasanaeth hwn weithio a chasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio’n gwasanaeth.

Cwcis hanfodol

Mae cwcis hanfodol yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel wrthi ichi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Nid oes rhaid inni ofyn am ganiatâd i’w defnyddio.

Enw Pwrpas Dod i ben
TSxxxxxxxx Efallai y byddwch yn gweld un neu fwy o’r rhain. Mae’r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer mesurau diogelwch. Sesiwn
_vmpr_change_address_external_ui_session Helpu i ddynodi a chofio eich cynnydd trwy drafodyn neu wasanaeth Sesiwn
cookies_policy Mae hwn yn cadw eich gosodiadau caniatâd cwcis 1 flwyddyn
cookies_preferences_set Mae hwn yn rhoi gwybod inni eich bod wedi cadw eich gosodiadau caniatâd cwcis 1 flwyddyn

Cwcis dadansoddol (opsiynol)

Gyda’ch caniatâd, rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data ynghylch sut rydych yn defnyddio ein gwasanaeth newid cyfeiriad V5CW. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella’r gwasanaeth.

Nid oes gan Google ganiatâd i ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddi ag unrhyw un.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth wedi anonymeiddio ynghylch:

  • Sut y cyrhaeddoch y gwasanaeth newid cyfeiriad V5CW
  • Y tudalennau rydych yn ymweld â nhw ar y gwasanaeth newid cyfeiriad V5CW a faint o amser rydych yn treulio arnynt
  • Unrhyw wallau rydych yn eu gweld wrth ddefnyddio’r gwasanaeth newid cyfeiriad V5CW
Enw Pwrpas Dod i ben
_gat Mae'r rhain yn helpu i reoleiddio ceisiadau. 1 munud
_ga Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen. 2 flynedd
_gid Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen. 1 diwrnod

Ydych chi eisiau derbyn cwcis dadansoddol?